O ženách, které dělají to, co milují
Rozdíl ve vedení účetní a daňové evidence
vložila 8.4.2022
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Rozdíl ve vedení účetní a daňové evidence

Pokud začínáte s podnikáním, pravděpodobně řešíte, jakým způsobem budete evidovat příjmy a výdaje. Jako OSVČ buď uplatňujete paušální výdaje procentem z příjmů nebo vedete daňovou evidenci či účetnictví. Zjistěte, čím se od sebe jednotlivé druhy liší a který je pro vás nejvýhodnější. 

Administrativní náročnost spojená s podnikáním se odvíjí od způsobu uplatňování výdajů. Nejjednodušší možností pro OSVČ je uplatňování paušálních výdajů.

Při paušálu stačí, když sledujete své příjmy

Paušální výdaje se vyplatí především OSVČ s ročními příjmy do 2 milionů Kč. V tomto případě neprokazujete své skutečné výdaje podle zaplacených dokladů, ale spočítáte je procentem z celkových příjmů. Vedete pouze evidenci příjmů a pohledávek. 

Podle druhu živnosti si při podání svého daňového přiznání vyčíslíte výdaje stanovené procentem z příjmů. Zákon rozlišuje 4 sazby:

 • 80 %,
 • 60 %,
 • 40 %,
 • 30 %. 

Příklad: Poskytujete fotografické služby, které spadají do 60% paušálu. Za rok 2022 dosáhnete celkových příjmů ve výši 200 000 Kč. V daňovém přiznání si uplatníte výdaje ve výši 120 000 Kč. Po odečtení výdajů od příjmů vám vyjde základ daně odpovídající 80 000 Kč.

Nepleťte si paušální daň a paušální výdaje. Paušální daň je pro OSVČ od roku 2021 novinkou – jedním formulářem a platbou splní všechny tři povinnosti – odvod zdravotního a sociálního pojištění i platbu daně z příjmů

Daňová evidence je o něco náročnější

Daňová evidence je zjednodušenou formou účetnictví, kterou využívají OSVČ. Evidují v ní údaje o:

 • příjmech,
 • výdajích,
 • majetku
 • a závazcích.

Důležité je, abyste si uchovávali veškeré účtenky za nákup zboží či služeb. A samozřejmě měli přehled o vystavených fakturách.

Daňová evidence je mnohem jednodušší než účetnictví, a proto si ji někteří podnikatelé vedou sami. Jiní se obrací na účetní kanceláře nebo externí účetní. 

Daňová evidence se týká zejména fyzických osob, které nemají povinnost vést podvojné účetnictví a zároveň své výdaje nevykazují paušálem.

Účetnictví povinně vedou firmy

Účetnictví je ze všech tří variant nejnáročnější. Jeho součástí je například účetní rozvaha a výkaz zisku a ztráty (tzv. výsledovka).

Účetnictví poskytuje komplexní přehled o:

 • stavu a pohybu majetku a dalších aktiv,
 • stavu a pohybu závazků a jiných pasiv,
 • nákladech a výnosech,
 • výsledku hospodaření (zisku nebo ztrátě). 

Účtuje se podvojným způsobem – jedna operace se zachytí na dva různé účty:

 • má dáti“ (MD)
 • a „dal“ (D).

Účetnictví ze zákona vedou všechny společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti a další typy obchodních společností.

Živnostníci musí vést účetnictví, jestliže:

 • za loňský rok měli obrat vyšší než 25 milionů Kč,
 • jsou zapsaní v obchodním rejstříku,
 • povinnost vést účetnictví jim ukládá zvláštní právní předpis,
 • jsou společníky ve společnosti, kde alespoň jeden ze společníků vede účetnictví.

OSVČ také mohou vést účetnictví dobrovolně, i když nesplňují výše uvedené podmínky.

Vedení účetní evidence je na rozdíl od daňové evidence poměrně komplikované. Kromě samotných pravidel pro účtování musíte znát také problematiku zpracování mezd, daně z příjmů či DPH.

Software pro vedení účetní evidence zdarma

Pokud se rozhodnete vést účetnictví interně, určitě doporučujeme využít kontroly zkušené účetní. A jestliže si na kompletní vedení účetní agendy sami netroufáte, zvažte spolupráci s externí účetní kanceláří. Můžete jí svěřit celou účetní agendu, nebo jen vybrané činnosti. 

TIP: Než se rozhodnete investovat do účetního systému, stáhněte si nejdříve například Money S3 – účetní program zdarma. Zjistíte, jestli vám (nebo vaší účetní) systém vyhovuje a teprve poté se rozhodnete, jestli si zakoupíte placenou verzi.

Foto: Shutterstock

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také