O ženách, které dělají to, co milují
Informace k záručnímu programu pro podnikatele z oblasti sportu
vložila 27.1.2021
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Informace k záručnímu programu pro podnikatele z oblasti sportu

Záruka COVID Sport je název programu, jehož cílem  je pomoci překlenout malým a středním podnikatelům působícím v oblasti sportu krizovou ekonomickou situaci vyvolanou šířením koronaviru SARS-CoV-2. Projekty lze realizovat kdekoliv na území ČR kromě hlavního města Prahy. Záruka COVID SPORT je poskytována v rámci programu Expanze-záruky, který je financován z ESI fondů v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ministerstva průmyslu a obchodu.

O jaké záruky se jedná?

 • za provozní úvěr
 • výše zaručovaného úvěru max. 15 mil. Kč
 • až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru
 • doba ručení až 3 roky
 • bez poplatků
 • s finančním příspěvkem na úhradu úroků až do výše 1 mil. Kč 

Na co můžete zaručovaný úvěr využít?

 • náklady na energie, nájemné
 • úhrada dodavatelsko-odběratelských faktur
 • pořízení materiálu, zásob a jiného drobného hmotného či nehmotného majetku
 • úhrada mezd zaměstnanců
 • další provozní výdaje (vyjma splátek jiných úvěrů či leasingu) 

Pro koho je určen?

 • pro malé a střední podnikatele
 • projekt musí být realizován v následujících CZ-NACE:
 • 49392 – Osobní doprava lanovkou nebo vlekem
 • 8551 – Sportovní a rekreační vzdělávání
 • 9311 – Provozování sportovních zařízení
 • 9312 – Činnosti sportovních klubů (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
 • 9313 – Činnosti fitcenter (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
 • 9319 – Ostatní sportovní činnosti (pouze pro uzavřené z důvodu pandemie COVID)
 • 9329 – Ostatní zábavní a rekreační činnosti (pouze pro provoz lyžařských svahů a půjčování potřeb pro volný čas a zábavu jako nedílná součást služeb rekreačních zařízení)

Žádosti jsou přijímány od 1. února 2021 prostřednictvím E-podatelny (formuláře a další informace budou zveřejněny 1. února 2021). Součástí žádosti musí být kopie smlouvy o úvěru, ve které je uvedeno poskytnutí bankovní záruky ČMZRB jako požadované zajištění. Seznam spolupracujících komerčních bank najdete zde.

Více informací naleznete ZDE a na stránkách Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP).

 

Foto: Shutterstock

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také