O ženách, které dělají to, co milují
Vyplatí se pojištění odpovědnosti a kdy ho využijete?
vložila 2.9.2021
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Vyplatí se pojištění odpovědnosti a kdy ho využijete?

Pojištění odpovědnosti, jinak známé jako pojistka na blbost, mnoho lidí podceňuje. Přitom jde o drobnou investici, která vám v případě nechtěné nehody může zachránit velkou část vašich rodinných úspor. Přečtěte si, co všechno pojištění odpovědnosti může pokrýt a proč se vyplatí.

Co je pojištění odpovědnosti?

Pojištění odpovědnosti kryje náklady za škody, které neúmyslně způsobíte třetím osobám nejen vy, ale také:

 • členové vaší domácnosti,
 • domácí mazlíčci,
 • hospodářská zvířata.

Pojištění odpovědnosti nejčastěji kryje škody způsobené:

 • vytopením souseda,
 • napadením psem,
 • neúmyslným poškozením movité věci (mobilního telefonu, notebooku, televize apod.),

Naopak nekryje škody, které jsou způsobené:

 • úmyslně, 
 • vám samotným,
 • členovi vaší domácnosti,
 • pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Proč se pojištění odpovědnosti vyplatí?

Každý zná den blbec. Občas začíná rozlitím ranní kávy nebo zabouchnutím klíčů. Může se z něj vyklubat ale mnohem větší polízanice. Vytopíte souseda nebo vaše dítě poničí drahý sporťák na ulici a náklady na náhradu škody se rázem vyšplhají ke statisícům korun. S pojištěním odpovědnosti je nebudete muset hradit sami. Do předem sjednané výše je za vás zaplatí pojišťovna. 

Pozor na výluky

Při výběru pojistky na blbost nesahejte automaticky po nejlevnějších nabídkách. Ty zpravidla mívají největší výčet výluk, kdy pojistka:

 • zahrnuje pouze nízké pojistné částky,
 • nekryje nemajetkové újmy (na zdraví poškozených osob),
 • nezahrnuje náklady na právní zastoupení pojistníka, 
 • nekryje škody způsobené z hrubé nedbalosti apod.

Aby se vám pojištění odpovědnosti vyplatilo, dobře si rozmyslete, které scénáře jsou pro vás relevantní. Pokud například máte domácí mazlíčky nebo děti, pojistka by měla krýt i škody způsobené jimi.

Foto: Pixabay

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také