Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Pět důvodů, proč se vyplatí mít ve firmě smíšený kolektiv
vložila 14.7.2021
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Pět důvodů, proč se vyplatí mít ve firmě smíšený kolektiv

Lepší produktivita i efektivita, podpora inovativního myšlení a kreativity, ale také vyšší zisk firmy. To všechno jsou důvody, proč se zaměstnavatelům vyplatí nespoléhat se jen na čistě mužský nebo ženský pracovní kolektiv.

Pracuje se vám lépe ve smíšeném kolektivu, nebo v kolektivu s jednoznačnou převahou mužů či žen? V kterém z nich se cítíte příjemněji? Pokud jste na tom podobně jako většina lidí, nejspíš odpovíte, že v tom smíšeném. 

Podle mezinárodního průzkumu Workmonitor společnosti Randstad upřednostňuje práci ve smíšeném kolektivu devět z deseti českých zaměstnanců. To ale ještě neznamená, že by diverzita na pracovišti byla u nás standardem a přirozeně upřednostňovaným řešením. Stejný průzkum také ukázal, že tři čtvrtiny lidí si myslí, že pokud se o stejnou pozici ucházejí muž a žena se stejnými pracovními zkušenostmi, přednost dostane spíše muž.

Světlou výjimkou je třeba Eva Kučmášová, ředitelka komunikace společnosti Canon pro střední Evropu: „Vysoké manažerské pozice ve velkých společnostech byly ještě před pár lety většinově mužským světem. Osobně jsem se však při výběrovém řízení regionálního vedení Canon 4CE nesetkala z žádnými překážkami ani předsudky. Hodnotily se výhradně zkušenosti a chuť měnit věci k lepšímu.“

Proč se pracovní trh po letech strnulosti v některých oblastech už rozhoupal ke změně zaběhlého přístupu? Smíšený pracovní kolektiv je totiž výhodný jak pro zaměstnance, tak i zaměstnavatele. Tady je pět pádných důvodů, proč se vyplatí ho upřednostnit: 

1. Diverzita zlepšuje produktivitu a efektivitu
Tým, který není složený výhradně z žen či mužů, pracuje mnohem produktivněji a efektivněji. K tomuto závěru dospěli autoři výzkumu provedeného na prestižní americké univerzitě MIT a publikovaného v Journal of Economics and Management Strategy.

Výzkumu se zúčastnilo víc než šedesát pracovních kolektivů a výsledkem bylo zjištění, že pokud jsou na všech pozicích zastoupeny ženy i muži, produktivita i efektivita týmu jednoznačně vzrůstá. Podle autorů výzkumu je tomu tak proto, že ve smíšeném kolektivu je k dispozici i diverzifikovanější „sada“ schopností, díky níž daný tým dosahuje lepších výsledků. 

2. Diverzita podporuje inovativní myšlení a kreativitu
„Bez kreativity nemůže žádná moderní společnost existovat. Smíšený tým nabízí možnost pohlédnout na jeden problém z mnoha úhlů, což zase podporuje neotřelá řešení a nové nápady,“ říká Eva Kučmášová a dodává, že podnětné prostředí navíc motivuje talentované zaměstnance k tomu, aby ve firmě zůstali.

Tento postřeh potvrzují i odborníci, kteří vliv diverzity na kreativitu pracovních týmů zkoumali. Podle nich vykazují smíšené kolektivy mnohem větší kreativitu než týmy, v nichž je zastoupeno pouze jedno pohlaví. Jsou také mnohem víc motivované k tomu, aby hledaly nová řešení a řešily případné konflikty. 

3. Diverzita vede k vyšším ziskům
Častým argumentem zaměstnavatelů proti ženám na vyšších pozicích je tvrzení, že žena je „omezena“ dětmi a mateřskou rolí, takže nutně neprodukuje firmě takový zisk jako muž. Jenže provedené výzkumy dokazují pravý opak: společnosti se smíšeným kolektivem vykazují větší zisk než společnosti s výhradně mužskými týmy.

Například výzkum, který v roce 2018 zpracovala společnost BCG a kterého se zúčastnilo 1 700 firem z osmi zemí světa, ukázal, že u tří čtvrtin z nich vedla diverzita mezi zaměstnanci k vyšším ziskům. Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) je u firem, kde jsou ve vedoucích pozicích zastoupeny i ženy, o třiapadesát procent větší. 

4. Smíšené týmy jsou chytřejší a dělají lepší rozhodnutí
Podle vědeckého pojednání publikovaného v roce 2016 v Harvard Business Review dokazují doposud provedené výzkumy, že diverzifikované pracovní týmy se při řešení problémů drží mnohem víc faktů a dělají méně chyb. Rozhodují se objektivněji a jejich členové se při hledání možných řešení navzájem motivuji.

„Nemyslím si, že dává smysl muže a ženy jakkoliv porovnávat a paušalizovat. Diverzitu v týmu navíc chápu i z pohledu věku a stavu – podporuji například nejen ženy, ale i muže k tomu, aby nasbírali nové životní zkušenosti na rodičovské dovolené. Právě prolnutí všech těchto úhlů pohledu je totiž v mnohých ohledech nesmírně obohacující a ku prospěchu věci,“ říká Eva Kučmášová z Canonu.

5. Diverzita urychluje řešení problémů
S tím souvisí i řešení problémů, které je v diverzifikovaných skupinách rychlejší a efektivnější. Když například vědci z Carnegie Mellon University, Union College a MIT provedli výzkum, v němž nechali skupinky lidí řešit různě složité problémy, zjistili, že nejlepších výsledků dosahují ty týmy, v nichž byli podobným dílem zastoupeni muži i ženy. Ženy se projevovaly jako sociálně vnímavější a dokázaly se lépe orientovat v chování a reakcích ostatních lidí, zatímco muži lépe vyhodnocovali „tvrdá“ data.

Foto: Shutterstock

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také