O ženách, které dělají to, co milují
Potřeba doučování není ostuda. Naším cílem jsou lepší známky s úsměvem, říká Alice
vložila 25.5.2021
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Potřeba doučování není ostuda. Naším cílem jsou lepší známky s úsměvem, říká Alice

Alice Kuncmanová bojuje se svým týmem lektorů za úsměv a lepší známky nejen těch nejmenších, ale pomáhají také středoškolákům a vysokoškolákům. Ve svých pobočkách 2+2 školy matematiky pomáhají nejen s tímto předmětem, ale rovněž se spoustou dalších. Tou největší odměnou je jim pak radost z úspěchů jejich žáků.

Čím přesně se v rámci svého podnikání zabýváte?

Nabízíme rodičům, že jim trochu odlehčíme a vezmeme učení s dětmi na sebe. Doučujeme všechny věkové kategorie od prvňáčků po vysokoškoláky. Pomáháme hlavně s matematikou, chemií, fyzikou, českým, anglickým a německým jazykem, dějepisem a zeměpisem. Máme specializované kurzy k přijímacím a maturitním zkouškám. Vysokoškolákům asistujeme při přípravě na zápočty a zkoušky. Preferujeme osobní doučování v našich učebnách v Pardubicích a Hradci Králové, ovšem vyhlášená opatření vlády v souvislosti s koronavirovou pandemií nás přinutila uzavřít naše školy a přiměla nás přizpůsobit se aktuálnímu dění a potřebám našich žáků. Pokračujeme tedy nadále v doučování distanční formou. Nicméně budu mluvit i za lektory, když řeknu, že se už nemůžeme dočkat, až se opět budeme moci všichni vídat v našich školách. Zakládáme si na osobním přístupu. Každý žák má svého lektora od začátku až do konce doučovacího kurzu. Považuji za velmi důležité podporovat vytváření osobních vztahů mezi žáky a jejich lektory, protože dobrý vztah se pak odráží i v dobrých výsledcích našich žáků. Navíc má od nás každý rodič vždy zpětnou vazbu po každé odučené lekci, takže přesně ví, zda jeho syn či dcera na lekci byli, co probírali a jak si vedli. 

Pro koho jsou vaše služby určeny?

Naše služba je primárně určena žákům základních škol a studentům středních a vysokých škol. Motivací je hned několik – zlepšit si známky z předmětu, který žákovi nejde, nebo si naopak udržet dobré známky pravidelným opakováním učiva. Často býváme pomocníky při přípravě na přijímací zkoušky na gymnázia a SŠ a tou největší odměnou pro nás je s pýchou sledovat, jak naše děti září, když se dostanou na svoji vysněnou školu. Se stejným zájmem sledujeme i naše maturanty, když je dovedeme ke zdárnému absolvování maturitní zkoušky a některé z nich poté připravujeme dále na vysokou školu. S trochou nadsázky pomáháme dětem k lepší budoucnosti a na to jsme hrdí. 

Proč jste začala podnikat? Co bylo impulzem?

Podnikání mám v genech a myslím, že mě odjakživa fascinovalo. Moje babička s manželem podnikali v hotelnictví. Moji rodiče zase v gastronomii, v maloobchodní síti drogerií a později i ve finančních službách. Od malička jsem tedy podnikání vnímala jako něco, co se přirozeně prolíná celým mým dospívajícím životem. Hledala jsem pouze obor, který mě naplní natolik, abych se v něm rozhodla podnikat. Nejvíce jsem vždy tíhla ke vzdělávání a všemu s ním spjaté. A tak jsem jednoho dne roku 2017 narazila na něco, co mě naprosto uchvátilo a tento pocit trvá dodnes. Objevila jsem síť doučovacích center pod názvem 2+2 škola matematiky ve formě franšíz. Pamatuji si ten den, kdy jsem seděla několik hodin u počítače a dohledávala jsem si o projektu vše, co šlo. Zbytek dne už jsem jen přemýšlela nad tím, co všechno budu potřebovat k tomu, abych se do projektu mohla zapojit. Za několik dní už jsem hovořila s franšízorkou pro ČR a pak už to byl jeden velký ale úžasný kolotoč. 

Které vlastnosti považujete za důležité pro podnikání?

Rozhodně vytrvalost a odolnost. Nevzdat se při prvních fuckupech a poučit se z nich. A že jich  bude! Být hlava otevřená,  nepřestávat se učit a přicházet s inovacemi, jak dělat svou práci lépe a efektivněji. Je důležité ke všemu přistupovat s pokorou, ale nepodhodnocovat se, což souvisí s plným uvědoměním si hodnoty vašeho produktu či služby. A také je potřeba být trochu střelec Protože jedinou vaší jistotou v podnikání je, že není nic jisté.

Jak vypadá Váš běžný den podnikatelky?

Můj den začíná obvykle v 8 hodin ranní jógou. Potom ze sebe udělám člověka a zpravidla celé dopoledne věnuji denní operativě, tj. vyřizuji e-maily a telefonáty od rodičů, studentů, lektorů, konzultuji marketingové kampaně, případně rozebíráme společné záležitosti s kolegy franšízanty. Odpoledne se věnuji schůzkám či různým školením nebo samostudiu. Snažím se udělat si každý den čas alespoň na krátkou procházku, při které si nejlépe pročistím myšlenky a udělám tak prostor novým nápadům. Pokud je potřeba, pracuji i večer nebo o víkendu, ale snažím se z toho nedělat pravidlo.

Máte sama zkušenost jako klasický zaměstnanec? V čem se podle Vás podnikání liší?

Zkušenosti klasického zaměstnance mám bohaté. Vyzkoušela jsem soukromý i státní sektor, nadnárodní společnosti i malé firmy. I když to byly vždy dobré pracovní pozice, z každé jsem nakonec odešla. Stále silněji jsem vnímala fakt, že mi schází hlubší smysl v tom, co dělám. Že nechci dělat práci pro práci, ale že chci, aby to, co dělám, bylo i někomu prospěšné a mělo určitý přesah.

Podnikání se od zaměstnání liší opravdu hodně. Nejzřetelněji tím, že v podnikání nemáte pracovní dobu od do, na konci měsíce nemáte jistou výplatu, i když svoji práci odvedete, ale na stranu také nemusíte plnit mnohdy nesmyslné pokyny nadřízených a za své chyby se zodpovídáte jen sobě. 

Co vás na podnikání nejvíc baví? Co je naopak nejtěžší?

Nejvíce mě baví ta rozmanitost a svoboda, že žádný den není stejný. Že si můžu náplň dnů naplánovat sama. Že když pracujete na něčem, co vás baví, tak už se to nedá nazývat prací, ale životem. Takže žiju svojí prací Ale lhala bych, kdybych nepřiznala, že mě také obrovsky těší pozitivní zpětné vazby od našich žáků a rodičů. To jsou momenty, kdy jsem opravdu pyšná.

To nejtěžší je zároveň mým největším přáním. Moc bych si přála, aby obecně rodiče i děti přestali vnímat doučování jako stigma. Jako něco nepatřičného, co musejí skrývat, nebo za co by se dokonce měli stydět. Bohužel za ta léta se s tím pořád setkávám a je velice těžké to odbourat.

Pro mě osobně je na podnikání nejtěžší práce se zaměstnanci. Přesněji řečeno udržovat tu správnou míru, kdy jako šéf vyžadujete perfektně odvedenou práci, ale zároveň jste i přítelem, za kterým mohou beze strachu kdykoliv přijít a řešit své problémy. 

Jaký byl zatím váš největší podnikatelský úspěch?

Myslím, že největším úspěchem bylo vybudování dvou úspěšných poboček doučovacích center v Pardubicích a Hradci Králové. Obě jsem zakládala v době, kdy jsem ještě byla na plný úvazek zaměstnaná. Byla to opravdu těžká doba. Většinu věcí jsem si dělala sama, učila se za pochodu, podřídila jsem tomu svůj soukromý život. Tehdy jsem pracovala i 16 hodin denně, o víkendech, o svátcích i dovolených. Můj předchozí i současný partner se mnou měli opravdu převelikou trpělivost a já jim nikdy nebudu schopna dostatečně poděkovat. Za velký úspěch považuji i nízkou fluktuaci lektorů. Dokonce mám v týmu lektory, kteří jsou se mnou od počátku založení obou poboček. S těmi už funguji spíše na přátelské úrovni. 

Měla jste někdy okamžik, kdy jste s tím chtěla seknout?

Podnikání je těžká disciplína a troufám si říci, že není pro každého. Nemůžete totiž neúspěch svést na hrozného šéfa, neschopné kolegy nebo nevyhovující pracoviště, ale pouze a jen na sebe. Ale i když právě teď prožívám od začátku podnikání ten nejtěžší rok kvůli koronavirové pandemii, ani jednou mě nenapadlo, že skončím. 

Kde vidíte své podnikání za rok, za pět let?

Za rok bych ráda otevřela třetí pobočku doučovacího centra v Chrudimi, což mi zhatila koronavirová pandemie. Za pět let si představuji, že součástí našich škol bude kromě doučování dětí a studentů i kurzy pro nadané děti, kroužky pro nejmenší, ale také vzdělávací kurzy pro rodiče, takže možná taková malá transformace doučovacích center ve vzdělávací. 

Máte nějaký podnikatelský sen, který byste si chtěla splnit?

Mým snem je vytvářet a provozovat kvalitní vzdělávací centra, ve kterých budeme nabízet komplexní služby jak dětem, tak i rodičům.

 

Připravil CzechInvest, Regionální kancelář pro Pardubický kraj

Foto: archiv Alice Kuncmanové

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také