Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. Více informací

O ženách, které dělají to, co milují
Znásilnění vs. psychoterapie a léčba trauma
vložila 27.2.2021
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Znásilnění vs. psychoterapie a léčba trauma

Znásilnění není jen o tom, že vznikne jen fyzický útok na osobu, ale je to také útok na lidskou psychiku a dokonce může mít takové znásilnění velmi destruktivní účinky na osobnost člověka. Fyzické následky znásilnění jsou často jen zanedbatelné oproti tomu, jaké následky způsobuje na psychice oběti.

Ano fyzické následky mohou být vážné v podobě násilného zacházení, modřiny, poranění genitálií, nebo nechtěného otěhotnění mohou být vážné a v některých případech může oběť být dokonce velmi zbitá a fyzický vyčerpána. Dokonce může dojít i k přenosu pohlavních chorob. Na druhé straně máme duševní a psychické následky znásilnění, které u mnoha obětí mají celoživotní následky. Takové následky mohou vyústit až k sebedestruktivnímu chování, kdy si oběť neváží sama sebe, cítí se tak ponížená a nečistá, že dochází k závislostem jako jsou drogy, alkohol a části i k sebepoškozování. Trauma způsobené znásilněním může oběť ovlivnit tak silně, že není schopná fungovat v normálním životě. Ztráta sebevědomí se může promítnou jak v osobním životě, tak i v práci. Dále nedůvěra vůči opačnému pohlaví může způsobit problémy v navázání dalších kontaktů a vztahů.

S fyzickými následky znásilnění se člověk dokáže spíše vyrovnat sám bez odborné pomocí, ale u psychických následku tomu tak už bohužel není. Tam je ve většině případu potřeba vyhledat odbornou pomoc a řešit tuto situaci komplexně a to do hloubky, aby došlo k vnitřnímu uzdravení.

Znásilnění a důvěra

Problém znásilnění bývá spojen velmi často se ztrátou důvěry v blízkou osobu. Někdy dojde u obětí znásilnění k absolutní devastací důvěry i v rodinu, nebo nejbližší kamarády a takový člověk se uzavře a nikdy se nikomu nesvěří. To znamená, že všechny své pocity uzamkne v sobě a dojde k jejich potlačení což ještě zhoršuje celé trauma jeho další následky.

Toto je velmi často zapříčiněno faktem, že ve více než 70% je útočník někdo známy, nebo velmi blízká osoba. Někdy to může být vlastní otec, který znásilní svou dceru, Někdy to může být nejlepší kamarád, kolega  v prací, nebo partner. V tom případě u oběti znásilnění dochází k nedůvěře praktický v kohokoliv včetně rodiny, přítele a dalších blízkých osob.

S partnerem celostním terapeutem Jiřím Čapovcem, který takovéto případy řeší znásilnění řeší, kde vznikne hluboké trauma, ztráta sebedůvěry a sebevědomí včetně ztráty důvěry ve své okolí, dále vznikají pocity, že svět není bezpečné místo a často, tak zjistil, že ve vysoké míře u těchto oběti se po nějaké době objevuji duševní a psychické poruchy. Nejčastěji to bývají sociální fobie, posttraumatická stresová porucha, úzkostí a někde i deprese.

Funguje psychoterapie?

Psychoterapie, nebo jakákoliv účinná forma terapie může být velmi účinná, pokud jde o řešení následků, které vzniklo znásilněním, nebo jiné formy traumatu. V naší praxi se, ale bohužel samotná terapie moc neosvědčila a proto jsme vytvořili nový koncept a spojili jsme mentoring, koučink a terapie, aby jsme dosáhli trvalých výsledků. Mnoho našich klientů navštívilo různé psychology, psychoterapeuty, prošli mnoha terapie od různých terapeutů, ale nedosáhli žádných trvalých výsledků. Možná váš bude zajímat proč?

Ono to není tak složité pochopit. Představme si klientku, která přišla řešit následky znásilnění jako jsou potlačené emoce, vracející se vzpomínky, noční můry, negativní myšlenky a flashbacky, nízkou sebeúctu a sebevědomí a další problémy spojené s traumatem ze znásilnění. Pokud taková klientka projde jen terapii, kde se podaří odstranit tyto negativní programy v podvědomí, zpracovat potlačené emoce a vyřešit trauma na podvědomé úrovní, tak se jí uleví. Týden, dva nebo měsíc se bude cítit skvěle, ale co pak? Co pak až přijdou zpět ty negativní dotěrné myšlenky, uvidí opět člověka, který jí toto trauma způsobil, nebo se vynoří strachy, pochybnosti o sobě a další? Pokud takový člověk nemá emoční inteligenci a neumí vědomě pracovat se strachem, negativními myšlenkami, svými pocity, tak dojde k tomu, že začne s tímto ztotožňovat a všechny ty strachy, emoce a negativní myšlenky ji vrátí opět zpět do stavu před terapií.

Proto jsme dosáhli tak úžasných výsledků v naší terapeutické praxi. Protože můj partner celostní terapeut, kouč a mentor Jiří Čapovec začal praktikovat své zkušenosti do své praxe a spojil celostní přístup a psychologii, aby mohl vzniknout program, který je nastaven na řešení problému do hloubky a to celostním přístupem s trvalými výsledky. Jde o propojení koučinku a terapie. Vždy se začíná koučinkem, protože koučink je nastaven, tak aby každý klient nezávislé na jeho druhu problému se naučil pracovat se svými negativními myšlenkami, zvládat potlačené emoce a naučil se do hloubky pracovat se svými emocemi včetně strachu, pochybnosti a dalších. Pokud ovládneme svou mysl, tak ovládneme i svůj život. Stačí změnit svou mysl a změníme tím i svůj život. 

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také