O ženách, které dělají to, co milují
Sebeláska aneb proč je cesta sebelásky důležitá
vložila 30.11.0001
309 Your IP address (2a00:1ed0:17::9337) is not a member of allowed address range. Please, visit https://stream.exchange.cz, logon to your account and add this IP address to the list of allowed servers.

Sebeláska aneb proč je cesta sebelásky důležitá

Sebeláska není jen o tom, že se budete cítit dobře, nebo si vezměte čas sami pro sebe. Je to stav uznání, který roste z akcí, která podporuje váš fyzický, psychologický a duchovní růst. Postupujte podle tohoto článku a začněte se starat a pečovat o sebe ještě dnes a buďte svým vlastním miláčkem.

Jak vypadá sebeláska

Může se to zdát obtížné pochopit, ale pro celkovou pohodu, spokojenost a štěstí v životě je sebeláska a péče o sebe velmi důležitá.

Vaše myšlenky můžete považovat za odraz vnějšího světa, ve skutečnosti si vytváříš svůj život svými myšlenkami. Může být náročné přejít od sebehodnocení a negativity k soucitu a pozitivitě. Naštěstí můžete změnit své tělo a mozek svými myšlenkami, na které myslíte a slovy, které používáte aktivně.

Sebeláska vychází z myšlenek a akcí, které si vyberete. To vás zase podpoří emocionálně, psychologicky, fyzicky a duchovně. Sebeláska je dynamický zážitek, který se rozšiřuje a pohybuje s vámi, jak se měníte, prožíváte život a rostete.

Jak si na tom se sebeláskou?

Milujete sami sebe, takový jaci jste? Odpovězte si na tuto otazku. Způsob, jakým lidé odpovídají na tuto otázku, odhaluje hodně o jejich výchově. Dobře milované děti absorbují od svých rodičů pocit vlastní hodnoty, který trvá celý život.

Na druhé stráně lide, kteří se nemilují a nepřijímají sami sebe takový jací jsou, mají problém s vnitřní hodnotou. Nemají dostatek sebevědomí, chtějí na sobě pořád něco měnít, vylepšovat, neznajía sami sebe , své silné stránky, nepřijímají své nedostatky, boji s eudělat v životě chybu...

Cesta k bezpodmínečné lásce zahrnuje dvě věci. Prvním je najít místo ve vás, kde existuje bezpodmínečná láska. Druhým je odstranění překážek, které vám brání zůstat na tomto místě. Obě jsou spojené, protože podmíněnou láskou nemůžete přeměnit na bezpodmínečnou lásku. To nebude fungovat.

Dostat se ke zdroji lásky není těžké. Toho lze dosáhnout například i pravidlenou meditací. Každá vhodná technika, včetně Hatha jógy, která vás soustředí na klidné místo, vás spojí se zdrojem. Lehké dotknutí se tohoto místa vás tam ale neudrží, protože staré vzpomínky, zvyky a přesvědčení přitahují vaši pozornost zpět někam jinam.

Provedení jakékoli transformace vyžaduje čas a trpělivost a sebeláska není výjimkou. Prvním a nejdůležitějším krokem je zaujmout postoj sebevědomí, být k sobě tak laskavý jako k těm, kterých si ve svém životě vážíte. Od dnešního dne můžete začít prakrtikovat tuto metodu a brzy uvidíte výsledky.

Sebeláska jak ji budovat

Existuje mnoho cest jak budovat sebelásku a získat sebevědomí. Níže se podíváme na ty nejdůležitější kroky, které vám pomohou ke změně sebe samých.

1. Odpuštění sobě a sebeláska

Je důležité vlastnit a převzít odpovědnost za své činy. Je také důležité se učit a růst z vašich chyb, spíše než trestat sebe. Když uděláte chybu, praktikujte soucit. Proměňte chyby jako lekce a přijměte je jako šanci se učit a růst. Odpusťte si vše co jste nedokázali, udělali špátně, nebo nezvládli a podobně.

2. Nastavit hranice

Být schopen stanovit limity a říci ne činnostem, interakcím a práci, která vás vyčerpává nebo poškozuje fyzický, emočně nebo duchovně, projevuje sebelásku a soucit. Pokud existují lidé, kteří vás neustále stresují, rozhořčují, nebo vás stahují dolů, zjistěte zda si můžete odpočinout a říct jim ne. Vytváření prostoru vám pomůže vyhodnotit vaše vztahy a závazky a rozhodnout, které z nich chcete vrátit zpět do svého života a akterým říct sbohem.

3. Navázání kontaktu s vaším vnitřním já

To znamená věnovat větší pozornost péči o sebe. Meditací, sebereflexí, nebo zážitkem ticha každý den alespoň pár minut navazujete kontakt se svým vnitřním světem. Naučte se to ocenit a užívejte si to.

4. Čestně čelit vašim vnitřním překážkám a odporu

Většina lidí nemá ráda své slabiny a nedostatky, protože je to něco čím jsou odsuzování a podráží to jejich nohy. Jste však jen člověk a zjistíte, že váš pocit nejistoty a úzkosti představuje pocity z minulosti, které lze vyléčit. Ve skutečnosti chtějí být propuštěni, pokud jim dáte šanci. Prvním krokem v uzdravení je podívat se dovnitř a začít proces uvolňování. Léčení může probíhat v mnoha směrech, od terapeutických a podpůrných skupin po práci s energií, programy mysli a těla a různé další přístupy.

Pokud chceš zažít skutečnou vnitřní transformací, uzdravit svou minulost, zvýšit své sebevědomí, naučit se pracovat se svými emocemi a negativními mylšenkami a mnoho dalšího tak, využij skvělé příležitosti CESTA SEBELÁSKY, která zlepší kvalitu tvého života ve všech oblastech.

Řešení starých ran a sebeláska

Dalo by se také nazvat toto pokročilé léčení jako sebeláska a uzdravujici proces k sobě samému. Jak se uvolňují staré zbytky negativních emocí, zjistíte, že jste zaseknutí v zášti, bolestí a jizvami, s nimiž se musíte vypořádat. Na tyto temná místa potřebuje pomoc někoho jiněho, kdo chápe situaci - může to být blízký přítel, mentor, kouč, nebo terapeut.

5. Odpuštění minulosti a sebeláska

Neměli byste příliš rychle vyskočit od odpuštění. Je až příliš snadné předstírat si, že odpouštíte starým zraněním a urážlivému zacházení, když ve skutečnosti toužíte po útěku z bolesti. Absence bolesti, která je dosažena uzdravením, vám dává správný základ pro hluboké a trvalé odpuštění. Nejprve je vyžadováné sebepřijetí a uvědomění, že vy a všichni kolem vás jste dělali maximum, co můžete, že své vlastní úrovně vědomí. Sebeláska není vždy úplně jednoduchá a bezbolestná cesta, ale jiná možnost neexistuje, než pohlédnou do očí bolesti a propustit ji. To může být docela výzva, když vás někdo hluboce zranil, ale nemůžete se úplně oddělit od provinění, dokud nepřijmete, že ostatní jsou uvězněni uvnitř reality, které nemohou uniknout.

6. Přijetí, kde jste právě teď a tady

To je také fáze, oo které byste neměli příliš rychle vyskočit, protože sebeláska je přítomnost, je to bezpodmínečná čísta láska k sobě, i všem bytostem na této planětě a ta může existovat jen v čístem stavu bytí tedy jen v přítomnsoti. Přítomný okamžik nenmůže existovat bez vyřešení břemen, vzpomínek a ran z minulosti. Musí se jim věnovat pozornost a vyřešit je, než se budete moci rozhlédnout, snadno dýchat a milovat v přítomnosti tady a teď. Dobrým začátkem je uvědomít si a říct sami sobě: „Už nejsem ten člověk, kterým jsem byl v minulosti.“ Pravda je, že nejste tím, tím jste byli. Neztotožňujte se se svou minulostí.

7. Vytváření vztahů, kde se cítíte milovaní a oceňováni

Cesta k bezpodmínečné lásce a sebláska nemá být osamělá. Měli byste jít s lidmi, kteří odrážejí lásku, kterou v sobě vidíte. Pravděpodobně se v určitém okamžiku rozhlédnete a uvědomíte si, že ne každý z vaší rodiny a přátel je synchronizován s vašimi ambicemi. Aniž byste je odmítli, máte právo najít lidi, kteří chápou cestu, kterou jdete, a soucítí s ní. S větší pravděpodobností vás ocení za to, kdo jste nyní a kým se chcete stát.

Sebeláska tedy to jak přijímáte a milujete sami sebe se odráží ve vaších vztazích, proto je potřeba nejdříve udzravit svůj vztah k sobě a tím zlepšíte kvalitu všech svých vztahů. Pokud chcete zlepšit kvalitu všech svých vztahů tak neváhejte vyzkoušet CESTU SEBELÁSKY.

8. Vděčnost = sebeláska

Vděčnost a procvičování vděčnosti je cesta jak budovat sebelásku. Pokud dokážete ocenit ve svém životě všechny dobré věcí, skutky, lidi, možnosti a příležitosti, kterých se vám dostává, tak se mění vaše energie i postoj k sobě, ostatním i samotnému životu. Tímto otevíráte své srdce a vaše sebeláska bude silnější a šílenější.

Vděčnost je také jednou z nejdůležitějších cest jak být šťatsný a naučit se žít v přítomném okamžiku tady a teď.

Nahlásit obsah

Co je s obsahem v nepořádku?

Sdílet obsah

Vyberte ze svých kontaktů

Čtěte také